Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach



„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi” św. Jan Paweł II

Uroczystość Bożego Ciała

31-05-2018, 13:03

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Je...

Czytaj dalej!

 

Pielgrzymka dziękczynna dzieci klas III za dar I komunii św.

23-05-2018, 08:39

Dzieci naszej parafii w Rybarzowicach po uroczystości I-szej Komunii Św. wyjeżdżają na dziękczynne pielgrzymki za dar eucharystii. Wybieramy różne miejsca, aby w nich podziękować P. Jezusowi za ten dar, który zapewnia życie wieczne. W tym roku odwiedziliśmy najpierw Kaplicówkę w SKOCZOWIE. Data naszego wyjazdy zbiegła się w czasie z 23 rocz. pobytu Jana...

Czytaj dalej!

 

Majowe Nabożeństwo Fatimskie

13-05-2018, 20:04

W połowie maja rozpoczęliśmy praktykę nabożenśtw fatimskich. W modlitwie do Matki Bożej polecamy nasze rodziny modląc się o potrzebne łaski dla rodziców i dzieci. Niech nie brakuje cierpliwości w codziennych obowiązkach i pracy. Niech Pan Bóg darzy nas wszystkich swoim błogosławieństwem i niech wspiera naszą wspólnotę w pobożności i częstym przyjm...

Czytaj dalej!

 

Procesje w dni krzyżowe

10-05-2018, 14:30

Zgodnie z wielowiekową tradycją trzy dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzone są w Kościele jako tzw. Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wo...

Czytaj dalej!

 

I Komunia dzieci w Rybarzowicach

10-05-2018, 08:45

W niedzielę 6 maja odbyła się przepiękna uroczystość udzielenia I Komunii św. dzieciom klas III. W tym roku przystąpiło 49 dzieci z trzech klas. Przez minione miesiące przygotowywały się pilnie do tej z pewnością najważniejszej chwili swojego dzieciństwa, w czasie której po raz pierwszy przyjęły Chrystusa do swojej duszy. Dziękujemy Bogu za Jego obecność wśród n...

Czytaj dalej!