Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach„Kto w życiu ucieka przed jednym krzyżem, natrafia zawsze na kolejny, tym razem dużo cięższy ” o. Dolindo Ruotolo

Program Triduum Paschalnego

13-04-2019, 20:36

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa. Dlatego też, we wszystkich katedrach świata, do południa tego dnia odbywa się Msza Święta Krzyżma Świętego, którą celebruje biskup. Podczas tej Mszy Świętej poświęcony zostaje olej chorych, oraz Krzyżmo Święte, którego używa się podczas Chrztu Świętego i Bierzmowania. W katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Msza Święta Krzyżma rozpocznie się o godzinie 10:00.  

Wieczorem w kościołach parafialnych odbywa się Msza Wieczerzy Pańskiej. Msza ta rozpoczynająca obchody Triduum Paschalnego jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami, podczas której ustanowił On Sakrament Eucharystii.

W naszym kościele, Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18:00. Po hymnie „Chwała na wysokości” milkną kościelne organy i dzwony, aż do sobotniego wieczoru. Po Mszy, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do „Ciemnicy”.  Symbolizuje to noc spędzoną przez Pana Jezusa w więzieniu, w oczekiwaniu na wyrok.

Możliwość prywatnej adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godziny 22:00.

 

WIELKI  PIĄTEK

Wielki Piątek jest pamiątką męki Pana Jezusa oraz Jego zbawczej śmierci na krzyżu. Zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii.

  • W tym dniu obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych oraz post ścisły.
  • W naszym kościele adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy od godziny 7:00
  • 10.00 adoracja dla dzieci
  • 11.00 adoracja dla gimnazjum

15.00 - koronka do miłosierdzia   

O godzinie 18:00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Po wejściu księży i ministrantów, Liturgia zaczyna się od modlitwy w ciszy, na klęcząco. Potem następuje Liturgia Słowa, która kończy się opisem Męki Pańskiej. Na zakończenie Liturgii Słowa, odbywa się Modlitwa Powszechna. Składa się ona z dziesięciu tradycyjnych wezwań. Następnie odbywa się adoracja Krzyża Świętego poprzez ucałowanie. Część trzecią Liturgii stanowi Komunia Święta. Po jej zakończeniu, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego. Rozpoczyna się adoracja przy Grobie.

Po Liturgii zostaną odśpiewane trzy części Gorzkich Żali. 

21.00 adoracja - prowadzi młodzież

22.00 rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia

Adoracje Pana Jezusa przy Grobie:

01.00 - 2.00 - rejon VI i VII

02.00 - 03.00 - rejon V i VIII

03.00 - 04.00 - rejon IV i IX

04.00 - 05.00 - rejon III i X

05.00 - 06.00 - rejon II i XI

06.00 - 07.00 - rejon I i XII

                                                            WIELKA  SOBOTA

W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Obrzęd ten sprawuje się w Kościele już od VI wieku. Tradycyjne symbole pokarmu wielkanocnego stanowią: chleb – symbol trwałości życia, mięso – symbol Baranka paschalnego, jajka – symbol nowego życia.

Poświęcenie pokarmów z krótką adoracją:

- 9:00 klasy V i VI; klasy gimnazjalne;

- 10:00 grupa „0”, przedszkole i klasy I;

- 11:00 klasy II; klasy III i IV;

- 12:00 krótka adoracja i ostatnie poświęcenie

Zachęcamy parafian do podzielenia się święconym  z rodzinami bardziej potrzebującymi wg corocznego zwyczaju

15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia   

Adoracje przy Grobie pomiędzy 13:00 a 18:00 sprawują Róże Różańcowe naszej parafii.

 

 Wielka Sobota jest dniem milczenia. Kościół trwa w skupieniu i modlitwie przy Grobie Pańskim. Formalnie Wielka Sobota nie posiada swojego nabożeństwa. Ze względu na żydowski system dat, według którego po zachodzie słońca w sobotę, rozpoczyna się już niedziela, Liturgia Wigilii Paschalnej zaliczana jest już do Wielkiej Niedzieli.

WIELKA NIEDZIELA

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się w sobotę o godzinie 18:00. Na Liturgię należy przynieść świecę.

Na początku, na placu przed kościołem, zostanie poświęcony ogień i pobłogosławiony paschał.

Nastąpi potem uroczyste wejście do kościoła, podczas którego wierni zapalają swoje świece od ministrantów. Potem kapłan śpiewa Orędzie Wielkanocne ( Exultet ). Wierni gaszą świece i rozpoczyna się Liturgia Słowa. Składa się ona z trzech czytań ze Starego Testamentu i czwartego z Nowego Testamentu. Po nim następuje uroczyste odśpiewanie „Alleluja”  i Ewangelia o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna. Podczas niej, poświęcona zostanie woda, odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, a na koniec przy zapalonych ponownie świecach, zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne.

Kolejną częścią Liturgii jest Msza Święta.

Poranek wielkanocny;

6.00 - REZUREKCJA, czyli uroczyste ogłoszenie światu Zmartwychwstania Jezusa oraz odśpiewanie  hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy".

Wielka Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa i jest najważniejszym dniem w przeciągu całego Roku Liturgicznego. Msze Święte:

Msze św.: 9.00, 11.00, 16.00, 15.30 nieszpory,

Zgodnie ze średniowieczną tradycją Kościoła, w Wielką Niedzielę, przed Ewangelią śpiewana jest sekwencja:

Victimae Paschali Laudes” - "Niech w Święto radosne"

  W Poniedziałek Wielkanocny  zapraszamy na Msze Święte jak w każdą niedzielę.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH RODZIN NASZEJ PARAFII

Kliknij tutaj, by zobaczyć więcej zdjęć!